Ruby on Rails

Tytuł Dostępność
Wykład 1 - Instalacja komponentów. MVC. Pierwszy projekt, dołączanie gemów. Scaffold - rusztowania. Pobierz
Wykład 10 - Heroku - publikacja aplikacji i system kontroli treści Git Pobierz
Wykład 11 - Callbacks, Walidacja, wybieranie rekordów za pomocą zakresów (Scope) Pobierz
Wykład 12 - Asocjacje belongs_to oraz has_many. Praca z relacjami jeden do wielu Pobierz
Wykład 13 - Asocjacje has_many oraz has_and_belongs_to_many. Praca z relacjami wiele do wielu. Chmura checkboxów. Pobierz
Wykład 2 - Kontrolery i routing. Get vs POST. CRUD. Pobierz
Wykład 3 - Osadzanie kodu Ruby. Przesyłanie parametrów. Metody. Proste formularze. Pobierz
Wykład 4 - Active Record, cz. 1. Modele i migracje. Pobierz
Wykład 5 - Active Records cz. 2. Budowa formularza form_for. Dodawanie rekordów. Pobierz
Wykład 6 - Active Records, cz. 3. Edycja i usuwanie rekordów. Szablony częściowe. Pobierz
Wykład 7 - Zapis stanu aplikacji - flashe, sesje i cookies. Pobierz
Wykład 8 - Autoryzacja za pomocą gemu Devise Pobierz
Wykład 9 - Gem Paperclip - zaawansowany upload, załączniki, galerie. Pobierz